Medlem av Norgeseliten logo

  1. Forside
  2. Tjenester
  3. Fast avtale
  1. Forside
  2. Tjenester
  3. Fast avtale

kjøkken

Fast avtale med en Norgeseliten elektriker

En fast avtale med en elektriker fra Norgeseliten starter med at du får utført en EL-sjekk hjemme. Alt det elektriske i boligen din blir gjennomgått. Eventuelle feil og mangler beskrives i en tilstands-rapport, gradert etter hvor graverende de er. De feil som er direkte farlige, enten med tanke på brann eller berøring, blir merket med rødt. De må utbedres med det same.

Tilstanden i det elektriske anlegget som over tid vil utvikle seg til å bli farlige blir merket med gult. Det er viktig at det legges en konkret plan for utbedring av disse feilene, slik at brann eller fare ved berøring unngås.

Sammen med elektrikeren fra Norgeseliten kan du altså planlegge utbedring av ditt elektriske anlegg. Du er kjent med tilstanden til ditt elektriske anlegg og kan være trygg på at du ikke utsetter deg eller din familie for unødvendig fare.

Elektrikeren vil også gi deg tips og råd om blant annet strømsparing, om hvordan du best sikrer boligen og om forbedringer som gir deg en enklere og bedre hverdag.

Med fast avtale med Norgeseliten får du en elektriker som både kjenner boligen din og tar vare på nødvendig dokumentasjon av utbedringer. Enklere og tryggere blir det ikke!

Om du er interessert i en FAST-avtale - ta kontakt!

This site uses cookies. For more information click here.